Odruch skrzyżowanego zgięcia-wyprostu nogi

2 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch skrzyżowanego zgięcia-wyprostu nogi

Kształtowanie schematu tego odruchu wpływa na sprawność pełzania, chodzenia, biegania.

Odruch jest odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie postawy ciała w ruchu.

Odruch ma wpływ na rozwój mięśni i koordynację pracy nóg, wspomaga też rozwój umiejętności skakania i podskakiwania, przenoszenia ciężaru ciała z jednej nogi na drugą podczas chodzenia i biegania, umiejętność stania na jednej nodze, wpływa na kształtowanie się prawidłowej postawy.

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch skrzyżowanego zgięcia-wyprostu nogi

Dziecko:

 1. Ma słabe rozróżnianie kończyn dolnych i problemy z ich naprzemienną koordynacją przy pełzaniu i chodzeniu. Ma słabą kontrolę ruchową.
 2. Ma trudności z podskakiwaniem i skakaniem.
 3. Ma trudności z chodzeniem, bieganiem, wspinaniem się, pływaniem.
 4. Ma trudność z ustaniem na jednej nodze.
 5. Nadmiernie pochyla sylwetkę do przodu lub na boki w czasie stania, chodzenia, biegania.
 6. Ma trudności z wykonaniem ruchu naprzemiennego.
 7. Nadmierne napięcie mięśniowe powodujące zmęczenie.
 8. Zaburzenia wzorców odruchu automatycznego chodu i pełzania.
 9. ADHD lub hipoaktywność.
 10. Ma powolną percepcję i powolne działanie, słaby rozwój poznawczy w funkcjach porównywania, klasyfikowania, priorytetyzowania oraz analizowania.
 11. Nakładanie się na siebie danych zmysłowych i chaotyczne ich przetwarzanie wskutek homologicznych wzorców pełzania, raczkowania i nieprawidłowego wzorca chodu.

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...