Odruch wzlotu i lądowania

17 marca 2021
Bernadetta Lis

Odruch wzlotu i lądowania

Jest związany z odruchami stałymi: grawitacji, równowagi, ześrodkowania i uziemienia.
Rozwija ogólną koordynację oraz świadomość kinestetyczną ciała.

Pozwala ciału rozwinąć umiejętność kontrolowania pozycji ciała w przestrzeni, a w późniejszym czasie umożliwia skakanie.

Rozwija mięśnie rąk, nóg, grzbietu, a także koordynację kończyn górnych i dolnych dzięki czemu pozwala wykształcić właściwe reakcje na zmianę pozycji ciała w przestrzeni.

Ważne, aby ten odruch rozwinął się we właściwym czasie. Stanowi podstawę umiejętności „lotu marzyciela” i „lądowania realistów” ☺

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch wzlotu i lądowania

Dziecko:

  1. Ma trudności z koordynacją ruchową, ze skakaniem (np. na skakance), tańcem, z szybkością reakcji na nowy bodziec.
  2. Ma słabe związki pomiędzy górą i dołem ciała.
  3. Ma trudności z kontrolowaniem pozycji ciała w przestrzeni.
  4. Ma trudności z koncentracją i szybkim myśleniem.
  5. Ma strach przed wysokością.
  6. Wykazuje nadpobudliwość, chaotyczne ruchy, niekontrolowane zachowanie, tendencja do impulsywnych skoków.
  7. Słabo amortyzuje przy skokach.
  8. Wykazuje brak ciekawości i wyobraźni.
  9. Wykazuje brak ambicji lub nadmierną ambicję.
  10. Wykazuje brak umiejętności właściwej oceny wysokości i głębi, słabą kontrolę w sytuacji zagrożenia.

Ostatnie wpisy

Odruch Landau

Odruch Landau Rozwija się na bazie odruchu prostowania tułowia, symetrycznego tonicznego szyi oraz reakcji podporowej w leżeniu na brzuchu– często nie jest uważany za odruch pierwotny. Ułatwia koordynację górnej i dolnej części ciała, a także wspomaga rozwój...

Odruch prostowania tułowia

Odruch prostowania tułowia Rozwija koordynację ruchów mięśni szyi i całego ciała, dzięki pracy grupy mięśni krzyżowo-grzbietowych. Dzięki temu odruchowi ćwiczymy umiejętność rozciągania i wydłużania kręgosłupa. Uaktywnia pracę tylnych partii mózgu oraz połączenia...

Odruch pełzania Bauera

Odruch pełzania Bauera Wpływa na koordynację ruchów całego ciała, na umiejętność przekraczania linii środkowej ciała, przygotowuje dziecko do pełzania i chodzenia. Bierze aktywny udział w porodzie. Rozwija związek między górą i dołem ciała, między środkiem ciała a...

ASTO