Odruch wzlotu i lądowania

17 marca 2021
agsdix-smt2-person
Bernadetta Lis

Odruch wzlotu i lądowania

Jest związany z odruchami stałymi: grawitacji, równowagi, ześrodkowania i uziemienia.
Rozwija ogólną koordynację oraz świadomość kinestetyczną ciała.

Pozwala ciału rozwinąć umiejętność kontrolowania pozycji ciała w przestrzeni, a w późniejszym czasie umożliwia skakanie.

Rozwija mięśnie rąk, nóg, grzbietu, a także koordynację kończyn górnych i dolnych dzięki czemu pozwala wykształcić właściwe reakcje na zmianę pozycji ciała w przestrzeni.

Ważne, aby ten odruch rozwinął się we właściwym czasie. Stanowi podstawę umiejętności „lotu marzyciela” i „lądowania realistów” ☺

Symptomy wskazujące na niezintegrowany odruch wzlotu i lądowania

Dziecko:

  1. Ma trudności z koordynacją ruchową, ze skakaniem (np. na skakance), tańcem, z szybkością reakcji na nowy bodziec.
  2. Ma słabe związki pomiędzy górą i dołem ciała.
  3. Ma trudności z kontrolowaniem pozycji ciała w przestrzeni.
  4. Ma trudności z koncentracją i szybkim myśleniem.
  5. Ma strach przed wysokością.
  6. Wykazuje nadpobudliwość, chaotyczne ruchy, niekontrolowane zachowanie, tendencja do impulsywnych skoków.
  7. Słabo amortyzuje przy skokach.
  8. Wykazuje brak ciekawości i wyobraźni.
  9. Wykazuje brak ambicji lub nadmierną ambicję.
  10. Wykazuje brak umiejętności właściwej oceny wysokości i głębi, słabą kontrolę w sytuacji zagrożenia.

Ostatnie wpisy

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...

Odruch Landau

Odruch Landau Rozwija się na bazie odruchu prostowania tułowia, symetrycznego tonicznego szyi oraz reakcji podporowej w leżeniu na brzuchu– często nie jest uważany za odruch pierwotny. Ułatwia koordynację górnej i dolnej części ciała, a także wspomaga rozwój...