Blog: Artykuły

Opis Profili Rozwojowych i metody diagnostyczne

3 listopada 2020
Sylwia Przondo

Dlaczego tak ważne jest, aby monitorować rozwój dziecka przy pomocy profilu rozwojowego?

1. Ponieważ wg badań, przeprowadzonych w Polsce, szybka pomoc terapeutyczna udzielona dzieciom mającym trudności w jakiejkolwiek sferze rozwoju w 1 r.ż., pozwala aż 87% dzieci wyrównać deficyty rozwojowe!

2. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że metoda stosowana do oceny rozwoju psycho-ruchowego dzieci powinna stanowić element systemu profilaktyki.

3. Profil rozwojowy pozwala nie tylko na ocenę słabych, ale także i mocnych stron dziecka, dzięki czemu możemy zaplanować terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb
i możliwości dzieci.

4. Planowanie i prowadzenie terapii, bez znajomości najbliższej sfery rozwoju dziecka (czyli tego, co dziecko jest prawdopodobnie w stanie osiągnąć w wyniku terapii w przeciągu najbliższych miesięcy), bez dokładnej wiedzy na temat jego trudności i umiejętności, jest działaniem „po omacku”, więc uniemożliwia prowadzenie sensownej terapii.

5. Na podstawie profili rozwojowych lekarze i specjaliści różnych dziedzin, są w stanie ocenić, czy dziecko wymaga pogłębionej diagnostyki i w związku z tym mogą skierować je na specjalistyczne badania.

Jakimi testami/narzędziami możemy zbadać i ocenić rozwój dziecka?

Są różne narzędzia do diagnozy na rynku polskim, dedykowane dzieciom w różnym wieku, ważne jednak, by było to narzędzie standaryzowane. Najważniejsze, najczęściej stosowane i wystandaryzowane narzędzia do oceny całościowego rozwoju dziecka to:

  1. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (w skrócie: MFDR).
  2. Profil Psychoedukacyjny prof. Erica Schoplera (w skrócie: PEP-R).
  3. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (w skrócie: KORP).

Czym różnią się metody diagnozy dzieci i dla kogo są przeznaczone?

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR)

Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa (MFDR) jest standaryzowaną metodą stworzoną przez prof. T. Hellbrügge z Centrum Dziecięcego i Instytutu Pediatrii Społecznej i Medycyny Młodzieżowej Uniwersytetu w Monachium. Jest to metoda diagnostyczna do oceny rozwoju psycho-ruchowego małych dzieci (od 1 m.ż. do 6 r.ż).

Składa się z trzech części, pierwsza przeznaczona dla dzieci do 1 r.ż. Ocenia ona 8 najważniejszych funkcji psychomotorycznych, czyli: raczkowanie, siadanie, chodzenie, chwytanie, percepcję, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne.

Część druga obejmuje dzieci od 2 do 3 r. ż. i ocenia 7 funkcji rozwoju: motorykę dużą i małą, procesy poznawcze, rozumienie i nadawanie mowy, umiejętności społeczne oraz samodzielność.

Natomiast część trzecia przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 6 r.ż. i jest kontynuacją testów dla dzieci w pierwszym roku życia i w wieku 2-3 lat.

Profil Psychoedukacyjny prof. Erica Schoplera (PEP-R)

Profil Psychoedukacyjny prof. Erica Schoplera (PEP-R) jest standaryzowaną diagnozą funkcjonalną, która powstała w Akademii Medycznej Uniwesytetu Pólnocnej Karoliny pod kierunkiem prof. E. Schoplera. Jest to narzędzie, którego celem jest diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z zaburzeniami komunikacji (m.in. dzieci ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy i innymi trudnościami rozwojowymi).

Metoda ta umożliwia opracowanie procesu terapii, który uwzględnia strefę najbliższego rozwoju dziecka.

Przeznaczona jest dla dzieci od 6 m.ż. do 7 r.ż., ale może być stosowana nawet u dzieci do 12 r.ż., jeśli istnieje podejrzenie, że rozwojowo funkcjonują poniżej wieku biologicznego. PEP-R ocenia następujące funkcje: naśladownictwo, nawiązywanie kontaktów, reakcje emocjonalne, reakcję na bodźce, percepcję, motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową, czynności poznawcze oraz komunikację (czyli rozumienie i nadawanie mowy).

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP)

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP) jest to najnowsze narzędzie standaryzowane na dzieciach polskich. Przeznaczone jest do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. aż do prawie 10 r.ż. (do 9 r.ż. i 11 m.ż.).

KORP jest narzędziem oceniającym poziom rozwoju dziecka w każdej ze sfer oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Sfery rozwoju pozwalają na ocenę następujących umiejętności: rozwoju ruchowego (czyli motoryki dużej), motoryki małej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz umiejętności przedszkolnych i szkolnych.

Dodatkową zaletą tego narzędzia jest fakt, że diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem.

Ostatnie wpisy

Kłopoty z matematyką – czy to na pewno brak zdolności?

Kłopoty z matematyką – czy to na pewno brak zdolności? Matematyka jest jednym z podstawowych przedmiotów w procesie nauczania i jednocześnie jej opanowanie sprawia bardzo wiele trudności uczniom na każdym szczeblu edukacji.Potrzeba przyswojenia matematyki jest...

Kryteria wyboru książek do czytania dzieciom

Kryteria wyboru książek do czytania dzieciom Czytanie jest pokarmem dla umysłu, podobnie jak jedzenie jest pokarmem dla ciała. Skoro dbamy o prawidłowy pokarm dla ciała, zadbajmy o prawidłowy dla umysłu. Początkowo nie jest ważne, co czytamy dziecku, ale jak to...

Co, jak i do kiedy czytać dziecku?

Co, jak i do kiedy czytać dziecku? W związku z ostatnim artykułem pojawiły się kolejne pytania: co, jak i do kiedy czytać dziecku? Jak wychować czytelnika: Czasami mówicie Państwo, że dziecko nie jest w stanie skupić się na czytaniu, często ucieka, bawi się, niszczy...