Blog: Artykuły

Stymulacja Taktylna

2 września 2020
agsdix-smt2-person
Anna Zwierzchowska

“Stymulacja taktylna w usprawnianiu ruchowym dzieci, młodzieży i dorosłych.”

Artykuł autorstwa Anny Zwierzchowskiej, pod wydawnictwem czasopisma naukowego Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Celem pracy jest ukazanie roli kreowania świadomości dotyku podczas ćwiczeń fizycznych w celu poprawy rozwoju psychomotorycznego dzieci z różnymi zaburzeniami. Za­łożono, że zintegrowanie działań taktylnych z metodami usprawniania ruchowego może stanowić istotnie wzmacniający środek kompensujący deficyty.

Artykuł do pobrania w formacie PDF -> Stymulacja taktylna w usprawnianiu ruchowym dzieci, młodzieży i dorosłych

Ostatnie wpisy

Dyspraksja. Dziecko niezdarne czy dyspraktyczne?

Wprowadzenie do Dyspraksji: Co to Jest i Jakie są Jej Objawy? Dyspraksja zwane też zaburzenie rozwoju koordynacji bądź Syndrom Niezdarnego Dziecka to powszechnie znane zjawisko, chodź nie koniecznie utożsamiane z zaburzeniem rozumianym w kontekście choroby. Często...

Wzorce przywiązania

Wzorce przywiązania a zmysł dotyku Każdy człowiek rodzi się z biologicznie zakorzenionymi dwiema podstawowymi zdolnościami: zdolnością do miłości i zdolnością do uczenia się. To fundamentalna koncepcja Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Pierwsza oznacza...

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...