Blog: Artykuły

Stymulacja Taktylna

2 września 2020
Anna Zwierzchowska

“Stymulacja taktylna w usprawnianiu ruchowym dzieci, młodzieży i dorosłych.”

Artykuł autorstwa Anny Zwierzchowskiej, pod wydawnictwem czasopisma naukowego Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Celem pracy jest ukazanie roli kreowania świadomości dotyku podczas ćwiczeń fizycznych w celu poprawy rozwoju psychomotorycznego dzieci z różnymi zaburzeniami. Za­łożono, że zintegrowanie działań taktylnych z metodami usprawniania ruchowego może stanowić istotnie wzmacniający środek kompensujący deficyty.

Artykuł do pobrania w formacie PDF -> Stymulacja taktylna w usprawnianiu ruchowym dzieci, młodzieży i dorosłych

Ostatnie wpisy

Terapia ręki – czym jest?

Terapia ręki rozumiana jest zwykle jako praca nad usprawnianiem motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Terapia ręki to również praca z receptorami skóry i dostarczanie różnorodnych wrażeń dotykowych rozwijających funkcje...

Odruch wzlotu i lądowania

Odruch wzlotu i lądowania Jest związany z odruchami stałymi: grawitacji, równowagi, ześrodkowania i uziemienia.Rozwija ogólną koordynację oraz świadomość kinestetyczną ciała. Pozwala ciału rozwinąć umiejętność kontrolowania pozycji ciała w przestrzeni, a w późniejszym...

Odruch Landau

Odruch Landau Rozwija się na bazie odruchu prostowania tułowia, symetrycznego tonicznego szyi oraz reakcji podporowej w leżeniu na brzuchu– często nie jest uważany za odruch pierwotny. Ułatwia koordynację górnej i dolnej części ciała, a także wspomaga rozwój...