Blog: Artykuły

Stymulacja Taktylna

2 września 2020
Anna Zwierzchowska

“Stymulacja taktylna w usprawnianiu ruchowym dzieci, młodzieży i dorosłych.”

Artykuł autorstwa Anny Zwierzchowskiej, pod wydawnictwem czasopisma naukowego Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Celem pracy jest ukazanie roli kreowania świadomości dotyku podczas ćwiczeń fizycznych w celu poprawy rozwoju psychomotorycznego dzieci z różnymi zaburzeniami. Za­łożono, że zintegrowanie działań taktylnych z metodami usprawniania ruchowego może stanowić istotnie wzmacniający środek kompensujący deficyty.

Artykuł do pobrania w formacie PDF -> Stymulacja taktylna w usprawnianiu ruchowym dzieci, młodzieży i dorosłych

Ostatnie wpisy

Odruch stopy Babińskiego

Odruch stopy Babińskiego Wpływa na rozwój obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Powinien być aktywny i w pełni dojrzały, gdy dziecko uczy się pełzania, gdyż zabezpiecza prawidłowe wykonywanie schematu pełzania. Bierze również udział we wstawaniu, umożliwia rozwój...

Asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS)

Asymetryczny toniczny odruch szyi (ATOS) ATOS rozwija napięcie mięśniowe i stymuluje układ przedsionkowy, zwiększając ilość połączeń nerwowych. Bierze aktywny udział w porodzie i jest przez poród wzmocniony. Po urodzeniu u noworodka leżącego na brzuchu odwrócenie...

Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina

Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina Jego rozwój jest konieczny dla koordynacji ręce-organy artykulacyjne, a także ma wpływ na rozwój mowy, komunikacji, płynność mowy. Umożliwia rozwój ekspresji twarzy i dynamiki ruchów kości czaszki, a zwłaszcza kości klinowej i stawu...